Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Kroppsläsning

Ansiktet, tungan, naglar och andra delar av vår kropp kan skvallra om vår hälsa och indikera möjliga hälsoproblem och näringsbrister. Tänk dock på att vi utsätter vår kropp för mycket som kan påverka utseendet. Kroppsläsning ska inte heller tas som en diagnos, utan som en indikation för eventuella störningar och obalanser som kan finnas i kroppen. 

Innan vi ger sig på att avläsa oss själva och vår omgivning med enbart en metod så är det bra att komma ihåg att en enda informationskälla kan vara bra men fler är bättre för att vara helt säker på sin sak. Med en informationskälla får vi ledtråd till vad som är fel, men ju fler informationskällor vi har desto säkrare utfall får vi. 

Ansiktsläsning

Ansiktet visar hur vi mår utan att vi behöver berätta det. Vår hälsa och de inre organens tillstånd speglas i ansiktet. Små förändringar sker i ansiktet hela tiden, beroende på hur vi mår och agerar. Om vi ändrar vår livsstil märks det i ansiktet också. 

Tungläsning

Vi tittar på färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar på tungan. Alla färger och avvikande utseende betyder något och påvisar olika hälsotillstånd.

Tungan är matsmältningsapparatens skyltfönster och för- att känna till vad som egentligen kan studeras via tungan måste man veta något om de organ som utgör vår matsmältningsapparat

och deras funktion.

Nagelanalys

Hur våra naglar mår beror på flera saker. Tänk dock på att vi utsätter våra händer och naglar för mycket som kan påverka utseendet. Nagelanalys ska inte heller tas som en diagnos, utan som en indikation för eventuella störningar och obalanser som kan finnas i kroppen. 

Totalt 2 dagar. Utbildningstimmar: 12

Tider: 10.00-17.00.


Avgift: 3 000:- (inkl. moms)


Efter genomgången kurs erhåller du ´kursintyg.


Examensprov skall avläggas senast 3 månader efter att kursen har avslutats.