Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Stockholm School of Natural Medicine erbjuder branschledande utbildningar och kurser som bygger på en rik tradition av naturmedicin, förebyggande hälsa, näring och gammal helande visdom uppdaterat med modern forskningsbaserad vetenskap

Välkommen till utbildningen:


Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.)

 

Natural Medicine Advisor (N.M.A.)


Alla utbildningar och kurser kan läsas var för sig.

För att bli Certifierad Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.)/ Natural Medicine Advisor (N.M.A.) krävs att du läst samtliga kurser hos oss, totalt 283 (via zoom 240) lärarledda timmar samt genomfört och blivit godkänd på minst 30 elevbehandlingar.

Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att kunna ge en professionell vägledning tilll dina klienter och därmed hjälpa dem till ett friskare och mer harmoniskt liv.

Utbildningens första del (grundkurs) ger kunskaper i grundläggande begrepp som ger förståelse för de kommande avsnitten som inriktar sig på:

  • Homeopati
  • Irisanalys
  • Pulsläsning


Kurser som ej kräver grundkurs är:

  • Kroppens Biokemi
  • Vitaminer, Mineraler & Spårämnen
  • Kosttillskott


OBS! För Diplomering till Naturmedicinsk Rådgivare alternativt Homeopat erfordas Basmedicin 1 + 2. Kan studeras online via:

Svenska Friskvårdsförbundet


Diplomerade Utbildningar:

Homeopati: Grundkurs + Homeopati + Basmedicin

Irisläsning:  Grundkurs + Irisläsning 

Pulsläsning: Grundkurs + Pulsläsning

Hälsa är en trend som håller i sig och växer sig allt starkare. Allt fler människor och företag inser vinsterna med att jobba långsiktigt med sina egna och företagets hållbara hälsa.

Stockholm School of Natural Medicine ser till hela människan och i grunden ligger WHO:s definition av hälsa: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning ”.

Stockholm School of Natural Medicine ger dig kunskap och kompetens att vägleda människor till en bättre hälsa och ökat välmående. Utbildningen ger dig spetskompetens i ämnet hälsa, där vi ser till en helhet med delar som naturmedicinska kompetenser, bra mat, rörelse, sömn, återhämtning och glädje.

 

Utbildningens målsättning är att ge kännedom om hela begreppet hälsa och hur du kan arbeta som naturmedicinsk rådgivare för att inspirera och motivera individer och grupper.

 

Som färdigutbildad terapeut välkomnar vi dig att bidra med din spetskompetens inom hälsa för att hålla kurser i vår regi och därmed bidra till ökad kunskap.

“Se aldrig på studier som en förpliktelse, utan snarare som en möjlighet att tränga in i den vackra och fantastiska världen av vetande”

                                                                              Albert Einstein