Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Stockholm School of Natural Medicine är grundat 2019 av Ulf Örterström och erbjuder utbildning i naturmedicin tillsammans med holistisk hälsovård och vi vill att alla våra studenter skall få möjlighet att bli förändringsagenter i hälsovärlden. Naturen är planetens och människors helande kraft och mat skall vara medicin (livsmedel - medel för livet!).

Som student kommer du att bli en del av vår community. För oss betyder community att du tillhör en grupp av individer som vill förändra vårt samhälle genom att inspirera människor att ta ansvar för sin egen hälsa. Du kommer att ha fördelen av att interagera med studenter från olika platser i Sverige, alla med liknande syn på hälsa och välbefinnande. I utbildningen ingår ett mentorprogram som gör att den klara terapeuten får regelbunden månatlig uppbackning under första året som terapeut.

Genom skolans utbildning erhåller du kunskap, vägledning och anpassade verktyg för att främja den mentala och fysiska hälsa för dig själv, din familj, dina kunder eller de som du möter i din vardag. 

Du är nyckeln till ditt lärande, utveckling, förändring och framgång. Ingredienserna till all utveckling är nyfikenhet, insikt, viljan och mod. Nya kunskaper skapar insikt och ger motivation.

Vision 

Att utbilda inom naturmedicin och holistisk hälsovård.

 

Mission

Vara ledande inom naturmedicinsk utbildning och klientvård.

 

Våra kärnteman

På Stockholm School of Natural Medicine är våra studenter kärnan i allt vi gör. Vi har utbildningsprogram som visar på sambandet inom naturmedicin - ayurveda, homeopati, irisläsning, pulsläsning och relaterade hälsovetenskapliga discipliner. Vi vill att vår utbildning sprider sig över hela världen för att leverera naturmedicinstjänster och fler förändringsagenter inom hälsovärlden. Stockholm School of Natural Medicine kommer att stödja och stimulera hälsoindustrin att fokusera på förebyggande vård och att det är viktigt med klienten i fokus.

 

Kärnpunkter

  • Undervisa och lära.
  • Se till att naturmedicinska filosofiska traditioner tas med i läroplanen.
  • Leverera läroplaner och utbildning som säkerställer att studenten uppnår kompetens inom naturmedicin och holistisk hälsovård.
  • Stödja framgångsrikt lärande.
  • Ge omfattande och effektivt stöd till lärare för att kontinuerligt förbättra sin kompetens som lärare.
  • Förberedda eleverna att delta i vetenskapliga aktiviteter som bidrar till en undersökningskultur.
  • Mentorprogram som stöder studenter att arbeta med framgång efter genomförd utbildning.
  • Starta en plattform (forum) för studenter som skapar en känsla av tillhörighet och därigenom utbyta frågor och erfarenheter, för att främja en professionell miljö inom naturmedicin