Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Grundkurs

På kursen får du baskunskaper om auyrveda, homeopati och irisanalys som behövs på vägen för att öka förståelsen i de kommande utbildningsavsnitten.


Kursen är också för dig som önskar få inblick i ämnena samt en del grundläggande kunskaper.

Grundkurs

 • Grundläggande principer.
 • De fem elementen.
 • De tre principerna.
 • Elementens 25 underavdelningar.
 • Biorytmer – dagliga rutiner och påverkan.
 • Biorytmer – årstidernas påverkan.
 • De 7 kroppsvävnaderna och deras koppling till cellen.


Grundtankar

 • Allting i universum, både levande och icke-levande, är sammanlänkat med varandra.
 • Människan består av element som återfinns i hela universum.
 • Människan är i sig själv ett eget universum sammanlänkat med hela universum.
 • Varje individ har sin egen unika sammansättning/ konstitution. Därmed har vi alla unika/olika/specifika förutsättningar och behov.
 • Optimal hälsa har vi när kropp, själ och ande är i harmoni med varandra och när samspelet med universum är naturligt, friktionsfritt och kärleksfullt.
 • Sjukdom uppkommer då varje människas unika kapacitet till balans störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig eller andlig, eller en kombination av dessa.

 

De flesta kulturer bygger på samma förklaringssystem vilket innebär att man anser att allt är skapat från de fem elementen:

 • Ether
 • Luft
 • Eld
 • Vatten
 • Jord


Vilket är faktiskt exakt samma förklaringsmodell som även vetenskapen bygger på. 
Där använder man istället orden:

 • Vakuum
 • Gas
 • Strålning
 • Vätska
 • Massa

 

Balans är nyckeln till hälsa

Målet är att optimera vår balans och därmed vår hälsa. Obalans och sjukdom behandlas med hänsyn tagen till patientens unika konstitution och utveckling.


En introduktion till:

 • Homeopati
 • Irisanalys
 • Pulsläsning

Totalt 2 dagar. Utbildningstimmar: 12

Tider: 10.00-17.00.


Avgift: 3 000:- (inkl. moms)


Efter genomgången kurs erhåller du ´kursintyg.


Examensprov skall avläggas senast 3 månader efter att kursen har avslutats.