Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.)

Naturmedicinsk Rådgivare

Alla utbildningar och kurser kan läsas var för sig.

För att bli Certifierad Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.) krävs att du  läst samtliga utbildningar och kurser hos oss, totalt 217 (via zoom 194) lärarledda timmar samt genomfört och blivit godkänd på minst 30 elevbehandlingar.

(OBS! Egna hemstudier tillkommer mellan utbildningstillfällena).

Även genomfört och blivit godkänd på Terapeutisk Basmedicin steg 1 - 2. Kan studeras online via Svenska Friskvårdsförbundet.

“Se aldrig på studier som en förpliktelse, utan snarare som en möjlighet att tränga in i den vackra och fantastiska världen av vetande”

                                                                              Albert Einstein