Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Pulsläsning

Välkommen till utbildning i Pulsläsning

 

Pulsen är uttryck för tillstånd i en persons mentala och fysiska hälsa.

Läsning av pulsen görs genom att tre fingrar läggs på klientens puls (handled).  Det som avläses är de tre olika pulserna med underavdelningar. Upp till sjuttio olika variationer av pulsar kan avläsas och som alla har olika innebörd.


Kursinnehåll:


Pulsen som analyselement

 • Allmän kunskap om pulsläsning .
 • Pulsläsningens första intryck.
 • Perceptionens påverkan på pulsens första intryck.
 • De tre olika pulsernas kvalitéer, lokalisering och funktion.
 • Avsaknad av pulsintryck.
 • 8 olika metoder för att behandla avsaknad av pulsintryck – slaggprodukter i kroppen.
 • Vitalitetens kännetecken i pulsen.
 • Övning av pulsläsningens första intryck.
 • Pulsläsning: pulsen under de individuella fingrarna samt dess intensitet och volym.
 • Pulsläsning: De olika rörelserna i pulsen och hur vi kan börja tolka det.

 

Djupare förståelse för pulsen

 • Pulsens olika djupnivåer.
 • Pulsens andra nivå.
 • Pulsens tredje nivå.
 • De tre pulsernas lokalisering och funktioner av tredje nivån..
 • De tre pulsernas obalanser och symptom.
 • Pulsläsning av de sju grundläggande principerna som stöder kroppens grundläggande struktur.

 • Koppla ihop pulsen med kroppsvävnadernas funktion samt tecken på över- respektive underaktivitet. Obalanser i pulsen och dess behandling.
 • Hur vi tolkar och pratar utifrån pulsen.


Mellan utbildningstillfällena tillkommer hemarbeten. 


För att öka förståelsen för att arbeta med pulsläsning så ingår även att genomföra och bli godkänd på minst 10 elevbehandlingar. (elevbehandling skall bestå av en väl dokumeterad pulsläsning)


Efter genomgången kurs erhåller du diplom.


Examensprov skall avläggas senast 6 månader efter att kursen har avslutats.